Vi söker inköpsansvarig centralt / entreprenadingenjör lokalt

Allmänt

Verksamhetsområdet för BAB bygg AB sträcker sig över hela västkusten från Trelleborg i söder till Varberg i norr. Huvudkontoret ligger i Åstorp och regionkontor finns i Malmö respektive Halmstad. Bolaget omsätter 1 200 MSEK och har 300 medarbetare. Kunderna utgörs i huvudsak av offentliga samt kommersiella aktörer och produktionen består mestadels av bostäder och offentliga byggnader.

Som BAB-anställd blir du delaktig i arbetet med att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger.

Det är viktigt att du delar våra kärnvärden FAST, Förtroende – Arbetsglädje – Samarbete – Trygghet. Du kommer få stora möjligheter att påverka, och till egen personlig utveckling. BAB är certifierade för verksamhetsledningssystemet Povel.

Som person har du ett strukturerat arbetssätt, har lätt för att samarbeta och har förmågan att kommunicera tydligt. Du är prestigelös med ett trevligt bemötande.

Ansvarsområden

Som strategisk och operativ central inköpare tar du det övergripande strategiska ansvaret för bolagets inköpsfunktion. Du måste ha kontroll på index, trender, marknadspriser och allt övrigt som kan påverka inköpsarbetet. Du är också bolagets kontaktperson mot inköpsorganisationen Bifa där bolaget är delägare. Bolaget har en etablerad strukturerad Inköpsfunktion så det handlar inte om nyetablering utan mer om utveckling och förädling. I andra delen av befattningen kommer du som entreprenadingenjör genomföra förstudier och ta fram tid- och kostnadsförslag för både större och mindre bygguppdrag. Vidare kommer du vara delaktig och stötta i olika projekt samt själv leda bygguppdrag. Förhållandet mellan Inköpsansvarig och Entreprenadingenjör bedömer vi vara 50/50 men detta är något vi tillsammans mejslar fram efterhand. Den stora fördelen med dubbla uppdraget bedömer vi vara, i delrollen som EI, den direkta kopplingen till vardagen och produktionen.

 

Arbetsuppgifter

Inköpsansvarig centralt:

 • Förbereda och genomföra förfrågningar till nya och befintliga leverantörer
 • Du driver och säkerställer rätt prisbild, leveranssäkerhet mm
 • Kontroll på index och marknadspriser
 • Skapa, underhålla och uppdatera inköpsstrukturer
 • Leverantörsbedömning och uppföljning
 • Stöd till avropare och projektinköp
 • Statistik och uppföljning
 • Fakturakontroll
 • Centrala avtal
 • Lokala avtal
 • Bolagets representant i inköpsorganisationen Bifa
 • Bolagets representant i BrA koncernens inköpsgrupp
 • Bonusar, årsomsättningsrabatter
 • Säkerställa och uppdatera inköpsverktyg
 • Äga och säkerställa uppdaterat leverantörsregister i Byggsamordnaren
 • Kapitelansvarig ledningssystemet Povel inköp

Entreprenadingenjör:

 • Upprättande av anbudsförslag och anbudskalkyl
 • Inköp av underentreprenörer och byggmaterial
 • Planering
 • Produktionskalkyl
 • Projektstyrning för att nå ställda mål inom kvalité, miljö och ekonomi
 • Planerings- projekterings- och byggmöten
 • Arbeta med projektplanering, ekonomistyrning och ekonomisk uppföljning
 • Kundkontakt
 • BAS P
 • Arbeta för att projekten och bolaget skall nå ställda ekonomiska mål
 • Arbeta enligt ledningssystemet Povels rutiner

Samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen eller i företaget.

 

Befogenheter

Som ansvarig för att leda och driva företagets centrala inköpsfunktion har du ansvar för att säkerställa att detta genomförs på det absolut mest effektiva sättet.

I delrollen som EI genomför du inköp tillsammans med PC av leverantörer och underentreprenörer upp till 0,5 MSEK, eller annan skriftlig uppgörelse från startmöte (startmötesprotokoll) med AC/RC eller via blankett avsteg inköpsbefogenhet. Du lämnar anbud upp till 100 kkr, eller med annan skriftlig uppgörelse via blankett avsteg anbudsbefogenhet.

 

Resultatansvar

Resultat- och budgetansvar Inköpsfunktionen. 
Ansvar för att följa kostnadsmål.

 

Rapporteringsansvar

I rollen som Inköpsansvarig ingår du i företagets funktions-ledningsgrupp och rapporterar till VD.
I rollen som EI rapporterar du till regionchef.

 

Övrigt

Behörighetskrav:

Utbildningskrav byggteknisk högskoleutbildning eller motsvarande. Inköpsutbildning meriterande men inte nödvändig. Kunskap och erfarenhet av byggdrift och entreprenadjuridik är meriterande. God datorvana och B-körkort erfordras.

Tjänstebil erbjudes.

Du kommer ha din huvudsakliga placering på huvudkontoret i Åstorp, men också varje vecka tillbringa tid på våra regionkontor i Halmstad och Malmö. Du kommer också i tillämpliga fall medverka med support och punktinsatser ute de projekt vi driver över hela verksamhetsområdet.

Rätt person kommer erbjudas en omväxlande, intressant tjänst där utvecklingsmöjligheterna kommer vara mycket stora.

Tillträde

Tillträde med det snaraste, och förhoppningsvis senast under maj månad. Det är dock viktigare vi hittar rätt person än att personen i fråga nödvändigtvis måste ansluta vid en speciell tidpunkt.