Vi söker garantiansvarig till huvudkontoret i Åstorp

Verksamhetsområdet för BAB bygg AB sträcker sig över hela västkusten från Trelleborg i söder till Varberg i norr. Huvudkontoret ligger i Åstorp och regionkontor finns i Malmö respektive Halmstad. Bolaget omsätter 1 200 MSEK och har 300 medarbetare. Kunderna utgörs i huvudsak av offentliga samt kommersiella aktörer och produktionen består mestadels av bostäder och offentliga byggnader.

Som BAB-anställd blir du delaktig i arbetet med att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger.

Det är viktigt att du delar våra kärnvärden FAST, Förtroende – Arbetsglädje – Samarbete – Trygghet. Du kommer få stora möjligheter att påverka, och till egen personlig utveckling. BAB är certifierade för verksamhetsledningssystemet Povel.

Som person har du ett strukturerat arbetssätt, har lätt för att samarbeta och har förmågan att kommunicera tydligt. Du är prestigelös med ett trevligt bemötande.

Ansvarsområden

Som ansvarig för garantier arbetar du med att strukturera, sköta och genomdriva företagets projektgarantier. Du kommer utgå från huvudkontoret i Åstorp men jobba över samtliga regioner. Du kommer ansvara för hela garanti processen från projektöverlämning ända fram till att garantin löper ut. Vi arbetar med systemstödda processer där du med hjälp av den regionala organisationen genomdriver arbetet. I takt med att omfattningen garantier ökar kommer du behöva bygga en organisation.

 

Arbetsuppgifter

 • Övergripande ansvar för projektgarantierna med ekonomi och kundnöjdhet som viktiga kriterier
 • Ansvar för implementering av systemverktyg och genomförandeprocesser
 • Leda och fördelar arbetet inom tilldelat område
 • Samarbeta med regionala arbetsledare, entreprenadingenjör, platschef och hantverkare
 • Ansvar för reklamationer, felanmälningar, garantibesiktningar och åtgärd både i förhållande till beställare,
  leverantör och underentreprenör
 • Uppföljning av projekt och återföring efter avslutat projekt
 • Fakturering
 • Arbeta för att BAB skall nå ställda ekonomiska mål.
 • Styrning för att nå ställda mål inom kvalité, miljö och ekonomi
 • Planeringsmöten tillsammans med beställare, hantverkare, arbetsledare och platschefer

Samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen eller i företaget.

 

Befogenheter

Som ansvarig för att leda och driva företagets garantiarbeten har du ansvar för att säkerställa att bolagets garantiansvar efterlevs och genomförs på det absolut mest effektiva sättet

 

Resultatansvar

Resultat- och budgetansvar

 

Personalansvar

Inget initialt personalansvar med underställda medarbetare, men över tiden aktualiseras detta

 

Rapporteringsansvar

Du ingår i företagets funktions-ledningsgrupp och rapporterar till VD

 

Övrigt

Behörighetskrav:
Utbildningskrav byggteknisk högskoleutbildning eller motsvarande samt minst två års erfarenhet från arbetsledande roll inom byggproduktion. Kunskap och erfarenhet av garantiärendehantering och entreprenadjuridik är meriterande. God datorvana och B-körkort erfordras.

Tjänstebil erbjudes.

 

Tillträde

Tillträde med det snaraste, och senast 1/9 2020