ENTREPRENAD

Vi tillhandahåller kompletta och fullt färdiga entreprenadtjänster till kommersiella och professionella beställare. Vi erbjuder totalentreprenader med fullt färdiga projekt från ax till limpa mot fasta prisentreprenader, löpande räkning eller i samverkan med Partnering. Vi utför också utförande- entreprenader såsom general-, delad- eller samordnad.

REGIONCHEFER

NV Skåne

Rickard Svensson

Halland

Mikael Tovstedt

Malmö

Daniel Malm